Gå till sökformuläret Tillbaka till startsidan
Föreläsning

Gudrid Hansen med företaget Mea Verba AB

Litteratur

Att utifrån min egen lyrik/berättelser/författarskap under max en timmes tid på ett målande sätt beröra, levandegöra och underhålla. Programmet har oftast huvudtiteln "Ord & Inga Visor" men därunder skräddarsys ett program utifrån beställarens önskemål, årstidernas växlingar etc och pendlar mellan det innerliga å ena sidan och burleskt humoristiska å den andra. Inte sällan används den östgötska ordskatten/dialekten i de mera folkliga texterna.

Östergötlands län, verksam i hela landet.

Information

Kategori
Föreläsning

Typ av arrangemang
Litteratur

Plats
Östergötlands län

Målgrupp
Vuxna

Egen utrustning
Nej

Behov av teknisk utrustning
Vid större grupper och/eller där målgruppen är äldre med hörselsvårigheter behövs mick - antingen ståmick eller mygga. Vid mygga blir jag mera rörlig och kan använda kroppsspråket på ett friare sätt. Något som uppskattas och ger en ännu större upplevelse hos publiken.

På vilket sätta är jag knuten till ABF
Har varit med i ABF:s artistpärm under många år. Inte enbart Östergötlands utan också Kalmar läns avdelning.

Innehar F-skatt
Ja