Gå till sökformuläret Tillbaka till startsidan
Föreläsning

Anna Melle

Föreläsning

Om kulturmöten, kulturkrockar och bemötande

Kulturmöten/kulturkrockar/bemötande/förståelse för människor med en annan etnisk bakgrund.

Anna Melle tog sin lärarexamen vid högskolan i Jönköping. Hon är idag verksam som gymnasielärare i historia och samhällsvetenskap. Anna har tjänstgjort som nämndeman i Göta hovrätt och tingsrätt. Hon har en bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar och hedersrelaterat våld på arbetsplatser samt om patientbemötande inom vården. Anna är även författare och givit ut ett flertal böcker inom dessa områden.

Med sin utländska bakgrund, sitt tidigare arbete som undersköterska och tolk har Anna en gedigen erfarenhet av bl.a. svensk sjuk- och äldrevård samt psykvård. Anna är en mycket uppskattat och flitigt anlitad föreläsare och sagoberättare som bl.a. föreläst för arbetsförmedlare, arbetsmarknadsutskottet, för lärare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och verksamma inom hälso- sjuk- och äldrevården. I sina föreläsningar engagerar hon bl.a. sina lyssnare med exempel tagna från det egna livet och lyssnaren får en möjlighet att se vardagssituationer inom exempelvis rättsväsendet och äldrevården med ett annat perspektiv.

Anna vänder sig både till den offentliga- och privata sektorn, för att nämna några målgrupper följer här ett axplock; åklagarmyndigheten, polismyndigheten, Sveriges domstolar, skolor, universitet, högskolor och hälsohögskolor, arbetsmarknadsavdelningar och privata företag etc.

Vill vara med ert anbud

Jag föreläser ofta inom vården/skolan/arbetsplatser om ”Kulturkrockar mellan klienter/patienter och vårdpersonal och mellan vårdpersonal" och brukar då främst ha en heldag där jag först håller i en mer traditionell föreläsning och därefter "workshops" där deltagarna delas in i grupper och aktivt får deltaga genom rollspel där man tänker sig in i olika problemsituationer i den kliniska vardagen.

Idag är det många olika invandrargrupper i Sverige, det är främst människor från Afrika, Mellanöstern och Asien som alla har en annorlunda och ofta mycket främmande bakgrund, religion och traditioner som gör att man ser på vården och personalen (läkare, sjuksköterskor, banmorskor och undersköterskor) på ett för "vanliga svenskar" konstigt/avvikande/främmande sätt. Vissa patienter har hela rummet fullt av anhöriga, andra kräver morfin i.v för "obefintlig" smärta medan en tredje tycker att personalen inte alls förstår henne/honom. Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra. Detta är bara några få exempel, det finns många kulturkrockar som gör att vården blir lidande. Inte minst när kulturkrockar uppstår mellan kollegor på samma arbetsplats!

Med kunskap om hur "invandrare" tänker och varför de beter sig "så konstigt" kan man lätt ändra sitt bemötande och skapa ett bra möte, kommunicera på "rätt" nivå, ge bra vård och ha en nöjd patient!

Jag skräddarsyr varje föreläsning utifrån målgruppen och givna önskemål och har alltid som mål att deltagarna efteråt ska känna att han/hon förstår varför "invandrare" beter sig annorlunda och hur man i praktiken ska kunna omsätta kunskapen för att ge människor med utländsk bakgrund så bra vård som möjligt!
Workshopen leds av Anna Melle
Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och energi som är svår att inte ryckas med i. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och patientbemötande inom vården. Anna arbetar idag även som gymnasielärare, men har även tidigare arbetat som undersköterska och tolk och har 40 års erfarenhet av att arbeta med integration. Hon har släppt sex olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land. Styrkan i Annas föreläsningar ligger i att hon har stor erfarenhet av människor med olika kulturer och konflikter som kan uppstå dem emellan, precis som hon utifrån egen etnicitet samlar på sig empirisk kunskap som stärker hennes teoretiska och vetenskapliga bakgrund.

För ytterligare information och priser för halv och heldag hör gärna av Er till mig på www.annamelle.com eller anna_melle@yahoo.se

Jag specificerar ytterligare!


Jag föreläser ofta inom vården/skolan/arbetsplatser om ”Kulturkrockar mellan klienter/patienter och vårdpersonal och mellan vårdpersonal" och brukar då främst ha en heldag där jag först håller i en mer traditionell föreläsning och därefter "workshops" där deltagarna delas in i grupper och aktivt får deltaga genom rollspel där man tänker sig in i olika problemsituationer i den kliniska vardagen.

Idag är det många olika invandrargrupper i Sverige, det är främst människor från Afrika, Mellanöstern och Asien som alla har en annorlunda och ofta mycket främmande bakgrund, religion och traditioner som gör att man ser på vården och personalen (läkare, sjuksköterskor, banmorskor och undersköterskor) på ett för "vanliga svenskar" konstigt/avvikande/främmande sätt. Vissa patienter har hela rummet fullt av anhöriga, andra kräver morfin i.v för "obefintlig" smärta medan en tredje tycker att personalen inte alls förstår henne/honom. Båda parter blir frustrerade och pratar förbi varandra. Detta är bara några få exempel, det finns många kulturkrockar som gör att vården blir lidande. Inte minst när kulturkrockar uppstår mellan kollegor på samma arbetsplats!

Med kunskap om hur "invandrare" tänker och varför de beter sig "så konstigt" kan man lätt ändra sitt bemötande och skapa ett bra möte, kommunicera på "rätt" nivå, ge bra vård och ha en nöjd patient!

Jag skräddarsyr varje föreläsning utifrån målgruppen och givna önskemål och har alltid som mål att deltagarna efteråt ska känna att han/hon förstår varför "invandrare" beter sig annorlunda och hur man i praktiken ska kunna omsätta kunskapen för att ge människor med utländsk bakgrund så bra vård som möjligt!
Workshopen leds av Anna Melle
Anna Melle är en uppskattad föreläsare med entusiasm och energi som är svår att inte ryckas med i. Hon har bred erfarenhet av det mångkulturella svenska samhället och föreläser bl.a. om kulturmöten, kulturkrockar, hedersrelaterat våld och patientbemötande inom vården. Anna arbetar idag även som gymnasielärare, men har även tidigare arbetat som undersköterska och tolk och har 40 års erfarenhet av att arbeta med integration. Hon har släppt sex olika böcker om bl.a. hedersvåld och om hur det är att åldras i ett främmande land. Styrkan i Annas föreläsningar ligger i att hon har stor erfarenhet av människor med olika kulturer och konflikter som kan uppstå dem emellan, precis som hon utifrån egen etnicitet samlar på sig empirisk kunskap som stärker hennes teoretiska och vetenskapliga bakgrund.

För ytterligare information och priser för halv och heldag hör gärna av Er till mig på www.annamelle.com eller anna_melle@yahoo.se

Jag specificerar ytterligare!

Jönköpings län, verksam i hela landet.

Information

Kategori
Föreläsning

Typ av arrangemang
Föreläsning

Plats
Jönköpings län

Målgrupp
Vuxna

Egen utrustning
Delvis

Behov av teknisk utrustning
Projektor i föreläsningssalen och mikrofon/mygga.

På vilket sätta är jag knuten till ABF
Tidigare med i Kulturkatalogen.

Innehar F-skatt
Ja